Make your own free website on Tripod.com

Flower

Worlshop ที่นำเสนออาจจะดู เบบี๋ไปหน่อยสำหรับบางท่าน แต่วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เริ่มต้นใช้ โปรแกรม Phoshop นำไปพัฒนาต่อ
ตามแนวทางของแต่ละ่ะท่าน หวังไว้เหลือเกินว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆนะครับ

ทำตัวอักษรนีออน
1.
New งานขึ้นมาใหม่เท
สีดำลงไป
2. ใช้ Type tool พิมพ์
ข้อความและสีตามใจชอบ
ในตัวอย่างผมให้สีดังนี้
C=35 , M=0 , Y=0 , K=0

3. คลิกขวาที่ Layer ตัวอักษรเลือก Rasterize เพืีอเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็น
ภาพ
4. คลิกเมนู Filter>Blur>Gaussian Blur ปรับค่าตามความเหมาำะสม
5. คลิกปุ่ม ที่ด้านล่างของ Palette Layer เลือก Outer Glow
ในช่อง Structure ตั้งค่า Blend Node=Lighten เลือกสี C=70 , M=0
Y=0 , K=0 .ในช่อง Element ตั้งค่า Size=25 Pixel ( โดยประมาณ )
6. ดับเบิ้ลคลิกที่ Inner Glow จากช่อง Stly ตั้งค่าตามข้อ 5
7. ดับเบิ้ลคลิกที่ Bevel and Emboss ในช่อง Shading ตั้งค่าสีของ
ของ Shadow ตามข้อ 5 คลิก OK เสร็จแล้วครับ


ทำตัวอักษร Iron
1. New ขึ้นมาใหม่เทสี
เทาลงไป
2. ใช้ Type tool พิมพ์
ข้อคาามด้วยสีดำ
3. คลิกขวาที่ Layer
ตัวอักษรเลือก Resterize
เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นภาพ จากนั้น กด ปุ่มCtrlค้างไว้ แล้วคลิกที่
Layer ตัวอักษร เพื่อเลือก Selcetion เฉพาะตัวอักษร
4. ตั้งค่าสี Foreground และสี Backgroup เป็นค่าเริ่มต้น (ดำ/ขาว)
คลิกที่เมนู Filter>Render>Clouds
5. คลิกที่ปุ่ม ที่ด้านล่างของ Palette Layer เลือก Bevel and
Emboss ในช่อง Shading ตั้งค่า Gloss Conture โดยคลิกที่สามเหลี่ยม
เล็กๆด้านขวา จะปรากฎ Gloss Counture แบบต่างให้เลือกหลายแบบ
จากภาพตัวอย่างเลือก Cove - Shollow (จะเลือกแบบอื่นก็ได้)
6. คลิกเลือก Layer Background จากนั้นเปลี่ยนสี Foregroup เป็นสีขาว แล้วเลือก Brush tool เลือกหัวแปรงที่ฟุ้งมากๆหน่อยแล้วระบาย ลงไป
เพื่อสร้างรัศมีแปล่งประักายให้กับงาน

* เมื่อถึงขั้นตอนที่ 5 ถ้าเปลี่ยนค่าของ Gloss Counture เป็น Double-
Ring แล้วลองปรับค่าดู ก็จะได้ ตัวอักษร Chrome แต่ต้องโหลด
Counture ก่อน โดยกดปุ่ม แล้วเลือก Load Counture เข้ามาใช้
คำเตือน ! การตั้งค่าต่างๆไม่ต้องทำตามตัวอย่างทั้งหมดก็ได ้อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่า Workshop เหล่านี้เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นใช้
โปรแกรม
Photoshop
เท่านั้นบางท่่านอาจนำไปพัฒนาต่อได้สวยงามกว่านี้หลายเท่าเมื่อคุณทำได้ จะต้องเอ่ยว่า เบบี้ จริงๆ