Make your own free website on Tripod.com

Photo Album

เทคนิดที่นำเสนอเป็นเทคนิคที่ใช้กันเป็นประจำและี่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
กับโปรแกรม Photoshop

1. การ Fill สีให้กับงานแบบเร็วทันใจ **

Fill สี Foreground = กด Alt + Delete
Fill สี background = กด Ctrl + Delete

2.

 

3. การ New งานขึ้นมาใหม่แบบเร็วทันใจ **

กด Ctrl พร้อมกับดับเบิ้ลคลิกที่ว่างบนหน้าต่างโปรแกรม

 

 

5. การ Open งานที่ Save ไว้ขึ้นมาแก้ไขแบบเร็วทันใจ **

ดับเบิ้ลคลิกที่หน้าต่างโปรแกรม

 

 

7. การทำซ้ำ Filter แบบรวดเร็ว **

กด Ctrl + F

 

 

ที่จริง Shortcut Key ของโปรแกรม Photoshop ก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร หากเพื่อนๆสังเกตเวลาใช้คำสั่งจากเมนูบาร์จะมี คีย์ลัด
กำกับไว้เสมอ ก็สุดแล้วแต่ใครจะนำมาใช้ ส่านที่ผมนำมาเสนอก็เป็น คีย์ลัด ที่ใช้กันบ่อยจริงๆ และจำเป็นต้องรู้เท่านั้น
หากเพื่อนๆ
ฝึกใช้ คีย์ลัด กันจนชำนาญ ก็จะทำงานเสร็จได้รวดเร็วเหมือนมืออาชีพ
แน่นอน

** ใช้บ่อย , *** ใช้บ่อยมาก