Make your own free website on Tripod.com

หน้าตาของ พาเล็ต (Palette) ที่เราจะทำความรู้จักกัน

Navigator Palette ใช้ในการ ย่อ/ขยายภาพที่กำลังทำงานอยู่
เพื่อปรับขนาดภาพให้เหมาะสมในการทำงาน โดยการเลื่อนแถบที่
อยู่ด้านล่างของ Palette หรือ พิมพ์เปอร์เซ็นต์ ย่อ/ขยาย ในช่อง
แสดงเปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของ Palette ก็ได้นะครับ

Info Palette แสดงค่าของสีในโหมด CMYK ,RGB และตำแหน่ง
พิกัดของMouseที่ชี้อยู่บนภาพตามแนวแกน X , Yโดยค่าของสีและ
ตำแหน่งพิกัดจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่ Mouse เคลื่อนที่ รวมทั้ง
แสดงขนาดพี้นที่ Selection (width , hight) เมื่อเราทำการ Select

Color Palette ใช้ปรับค่าสีให้กับสี foreground และสี background
โดยการเลื่อนแถบสีแต่ละสีีตามโหมดที่เลือก หรือพิมพ์ค่าของสีที่ต้องการ
ในช่องด้านซ้ายได้เลย

Swatches Palette เป็นการเลือกสีแบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมจัดไว้ให้้
ให้กับ สี foreground และสี background และเรายังสามรถผสมสีเก็บไว้
ใช้เองได้ด้วยนะครับ

Style Palette เป็นการเลือกรูปแบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้
ให้กับภาพ สไตล ต่างๆ์นี้สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างงานได้หลากหลาย เช่น ทำกรอบให้กับภาพ ทำปุ่มกดสำหรับ WebDesign การใช้้งานก็
ง่ายมาก แค่ใช้ Mouse เลือก style ที่ต้องการแล้วคลิก mouse ลากมา
ว่างที่ภาพ เพียงเท่านี้เราก็ได้ style สวยๆมาใช้งานแล้วครับ

History Palette ใช้ย้อนการทำงานกลับใปยังตำแหน่งที่ต้องการ
มีประโยชน์มาก หากแต่งรูปจนเละ เราสามารถย้อนไปยังตำแหน่ง
ที่ภาพยังไม่เละได้ วิธีการใช้ก็แค่เลื่อนแถบที่อยู่ด้านซ้ายไปยังตำแหน่ง
ที่ต้องการ หรือใช้ Mouse คลิกตำแหน่งที่ต้องการเลยก็ได้
Layer Palette ใช้สำหรับการซ้อนภาพ แบ่งสัดส่วน
และตกแต่งภาพให้สวยงามยิ่งขึ้น หลักการทำงานของ Layer
ก็เหมือนกับการนำแผ่นใสที่มีภาพต่างๆมาวางซ้อนกัน จนมองเห็น
เป็นภาพเดียวกัน เราสามารถแก้ไขภาพใน Layer หนี่งได้
โดยไม่มีผลกับภาพใน Layer อื่น โปรแกรม Photoshop สามารถ
สร้าง Layer ได้ถึง 8,000 Layer ในแต่ละภาพ
Action Palette คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการตกแต่งภาพ แบบอัตโมัติที่โปรแกรม
เตรียมไว้ให้ แต่เราก็สามารถที่จะสร้าง Aciton ขึ้นมาใช้เองได้ มีประโยชน์มาก
หากเรามีภาพเป็นร้อยภาพ คงแย่แน่หากต้องมานั่งตกแต่งแบบซ้ำๆเดิมๆทีละภาพ
เราก็แค่ใช้ Action ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ หรือที่เราสร้างขึ้นเอง ใส่ให้กับภาพ
ช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากทีเดียวครับ
Path Palette แสดงเส้น path ที่เราสร้างขึ้นเองหรือที่โปรแกรม
สร้างขึ้นเราสามรถเปลี่ยนเส้น path เป็น selection หรือนำไปใช้
ร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรม Illustrator เป็นต้น
Channels Palette ทำหน้าที่แยกส ีและแสดงค่าสีในแต่ละ channels
ในโหมดสีที่เรากำลังใช้อยู่เพื่อใช้์ในการพิมพ์ แบบแยกสี เช่นเมื่อเราเลือก
โหมดสีแบบ RGB ก็จะประกอบด้วยchannels สี 4 channelsด้วยกันคือ
channels R (Red) , G(Green) , B (Blue) ,และ channelsที่รวมทุกสี
เราสามารถที่จะปรับค่าสี ,ใส่ Effect ในแต่ละ channels เพื่อให้ได้ภาพตามต้องการ